📖 Wat zou je morgen doen als je wist dat je niet kon falen?

Een goede vraag, niet? Heel veel dingen die we willen doen, doen we niet omdat we bang zijn om te falen. Misschien ken jij het ook wel. Ik kan het in elk geval wel, al moet ik zeggen dat ik me er inmiddels minder door laat tegenhouden. 

Wanneer we bang zijn om te falen, stoppen we uiteindelijk ook vaak met dromen. Niet zo gek, want dromen wil je het liefst bereiken en wanneer je bang bent om te falen ga je de weg er naartoe niet aan. Waarom zou je dan blijven dromen?

Zo zonde!

De angst om te falen weerhoud je van zoveel mooie dingen. Maar wist je dat het woord falen meerdere betekenissen heeft?

fa·len (faalde, heeft gefaald)
tekortschieten
mislukken
fouten begaan; zijn doel niet bereiken

We zien falen vaak als mislukken. Maar dat is niet de enige betekenis van falen. Falen betekent dus ook letterlijk het niet bereiken van je doel. En hoe jammer dat ook is, het is geen ramp. Het niet behalen van je doel wil namelijk ook niet zeggen dat het onmogelijk is om je doel te behalen. De weg die je gekozen hebt is misschien niet de weg waarmee je dat doel kon behalen, maar er zijn meerdere wegen.


Om terug te komen op de titel van deze blog:

Wat zou je morgen doen als je wist dat je niet kon falen?

Welke eerste stap zou jij dan zetten in de richting van jouw droom? Focus je niet volledig op het einddoel (je droom), maar kijk hoe je de weg er naartoe kunt opbreken in kleine stappen. Stap voor stap kom je dan vanzelf dichter bij je droom.
Je kunt het!

Lukt het niet?

En lukt het je zelf niet? Misschien is de weg er naartoe niet de juiste. Ik denk graag met je mee om te kijken welke route wel kan helpen. Stuur me een berichtje of plan nu meteen een gratis matchcall met mij in en dan gaan we er zo snel mogelijk samen mee aan de slag. 

Liefs, Wendy